Categorie op T.V. de Ren

We mogen weer dubbelen!

Zoals iedereen waarschijnlijk al gezien en gehoord heeft, zijn de coronamaatregelen weer gewijzigd. Hieronder lees je wat dit betekent voor het tennis in Lierop.

 • Buiten tennissen is toegestaan, zowel vrij spelen als trainingen voor jeugd en volwassenen. Er geldt geen eindtijd meer en er is geen maximale groepsgrootte. Dubbelen is dus weer mogelijk en trainingen met bijvoorbeeld een groep van 6 of 8 personen mag ook.
 • Onderlinge wedstrijden op de eigen vereniging zijn toegestaan. Zonder publiek.
 • Competities tussen clubs en toernooien zijn niet toegestaan. Voor topsport geldt een uitzondering.
 • Horeca op sportlocaties blijft gesloten; een afhaalloket blijft mogelijk.
 • Kleedkamers, douches en toiletten mogen open; bij het gebruik hiervan is een CTB (vanaf 18 jaar) en het dragen van een mondkapje (vanaf 13 jaar) verplicht.

Dubbelen toch niet meer toegestaan!

Helaas is de interpretatie van de maatregelen m.b.t. de mogelijkheid om te sporten in tweetallen dinsdagavond gewijzigd en aangescherpt. De Vereniging van Sport en Gemeenten (VSG) heeft na overleg gisteren met VWS, NOC*NSF en Platform Ondernemers in Sport middels een brief aan gemeenten laten weten dat dubbelen toch niet is toegestaan. Dat heeft ook consequenties voor trainingen. Wij vinden dit jammer, want tennis buiten kan veilig op 1.5 meter afstand. Wat mag wel?

Maximaal 2 volwassenen (vanaf 18 jaar) mogen met elkaar buiten sporten. Zij houden onderling 1.5 meter afstand. Tennis met 2 volwassenen blijft mogelijk en kan veilig op 1.5 meter afstand. Twee spelers per baan, alleen enkelspel is dus toegestaan.

Natuurlijk is dit een teleurstelling, maar we respecteren het besluit en nemen onze verantwoordelijkheid. Excuses voor de verwarring vanuit de KNLTB.

Nieuwe lockdown, dubbelen nog toegestaan

Het kabinet en het OMT maken zich grote zorgen om de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Om de verspreiding van het virus te vertragen stelt het kabinet vanaf zondag 19 december 5.00 uur een harde lockdown in. Bijna alle sectoren moeten sluiten behalve essentiële winkels en apotheken. Ook binnensportlocaties moeten sluiten. Buiten sporten blijft mogelijk van 05.00 tot 17 uur. De maatregelen gelden voorlopig t/m vrijdag 14 januari.

 

Sporten mag

We zijn blij dat sporten nog mogelijk blijft. Bewegen is juist gezond, het draagt immers bij aan een goede weerstand en conditie. Het houdt je fit en scherp, geeft energie en dat hebben we nodig in deze tijd.

Dat betekent dat tennisverenigingen open mogen blijven van 5 tot 17 uur. Tennis buiten mag.

 • Maximaal 2 volwassenen (vanaf 18 jaar) mogen met elkaar buiten sporten. Zij houden onderling 1.5 meter afstand. Tennis met 2 volwassenen blijft dus mogelijk en kan veilig op 1.5 meter afstand. Twee groepen (koppels) moeten elkaar voldoende afstand geven. Dubbelen is ook mogelijk als spelers 1.5 meter afstand tot elkaar en tot het andere koppel op de baan houden. Verder geldt: geen fysiek contact, ga niet samen op het bankje zitten, geef geen high fives en wissel niet van baanhelft.
 • Voor trainingen geldt maximaal 2 volwassenen (excl. trainer); trainingsgroepen van 4 volwassenen of meer zijn mogelijk, zolang deze duidelijk zichtbaar in groepen van 2 spelers per baanhelft (met 1.5 meter afstand) gescheiden zijn en de groepen niet gemengd worden.

N.B. Er is intensief contact geweest met NOC*NSF en VWS en bovenstaand advies is in afstemming met deze partijen tot stand gekomen. Neem je verantwoordelijkheid en gebruik je gezonde verstand, geef elkaar de ruimte.

 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten (vrij spelen en trainen) en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club. Hiervoor geldt geen maximale groepsgrootte.
 • Competities en toernooien worden per direct stilgelegd. Dit geldt dus voor de wintercompetities Zuid en Noord-West.
 • Sportkantines moeten gesloten zijn, maar er mag wel gebruik worden gemaakt van de toiletten.

Algemene ledenvergadering

Hallo leden van T.V. de Ren,

In verband met enkele mutaties in het bestuur en geplande investeringen in 2022 is de algemene ledenvergadering in 2022 vervroegd. Gezien de coronamaatregelen die dan nog van kracht zullen zijn wordt deze vergadering online gehouden.

De ledenvergadering 2021 heeft plaats gevonden middels een mail waarin alle relevante zaken zijn opgenomen. Hier zijn vanuit de leden geen reacties op gekomen en er zijn hiervan geen notulen opgemaakt.

Datum: woensdag 12 januari 2022
Tijd: 20:00
Locatie: online, via Microsoft Teams (meld je aan om een link te ontvangen)
Aanmelden: https://tv-de-ren.nl/aanmelden-ledenvergadering/

De agenda voor deze ledenvergadering luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Korte terugblik op het afgelopen jaar
 3. Financieel verslag, verslag kascommissie
 4. Verkiezing kascommissie
 5. Junioren/senioren
 6. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Jet van Vlokhoven, Els van der Heijden en Albert-Jan van Hoof
  • Het bestuur stelt Mharaia Megens voor de bestuursfunctie Kantine voor
  • Het bestuur stelt Lynn Pieschel voor de bestuursfunctie Penningmeester voor
  • De bestuursfunctie Senioren/Technische Commissie is vacant
  • De bestuursfunctie PR/Sponsoring is vacant
  • De bestuursfunctie Voorzitter is nog steeds vacant
  • Alle, in een bestuursfunctie geïnteresseerde leden, kunnen zich tot 3 dagen voor de ledenvergadering, schriftelijk kandidaat stellen bij de secretaris Peter Bouwmans. De namen worden bekend gemaakt op onze site.
 7. Public Relations
 8. Logistiek/kantine/huldiging jubilarissen
 9. Accommodatie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van T.V. de Ren,
Peter Bouwmans

Avondlockdown, tennis mogelijk tot 17:00

Het aantal coronabesmettingen is hard gestegen en de druk op de zorg neemt verder toe. Het kabinet heeft daarom besloten dat extra maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. Vanaf zondag 28 november geldt een ’avondlockdown’ voor verschillende sectoren, ook voor de amateursport. Tennissen mag dan tot 17.00 uur. Daarna moeten buitensport en binnensportlocaties worden gesloten, ook de horeca.

 

Maatregelen voor tennis

De maatregelen voor tennis in het kort:

 • Sporten blijft mogelijk, zowel buiten als binnen van 05.00 uur tot 17.00 uur. Dit geldt voor vrij spelen, trainingen, competities en toernooien.
 • Tijdens het sporten is de 1,5 meter afstand niet nodig, buiten de baan of op het park is de 1,5 meter wel verplicht. Geef elkaar de ruimte.
 • Voor buiten sporten is het niet nodig een CoronaToegangsBewijs (CTB) te laten zien.
 • Horeca op sportlocaties mag open van 5.00 uur tot 17.00 uur. Een CTB is nodig voor iedereen van 18 jaar en ouder bij het betreden van de binnenruimtes, horeca en terras van de sportlocatie. Een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand is verplicht. Dit betekent dus dat iedereen die gebruik maakt van de kantine of het buitenterras een CTB moet laten zien. Dit geldt ook voor de andere binnenruimtes, zoals kleedkamer en toilet.
 • Publiek is niet toegestaan op het park. Ouders, familie en vrienden kunnen niet komen kijken bij trainingen en wedstrijden.

Uitzonderingen

 • Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en vrijwilligers hoeven geen CTB te tonen in binnenruimtes op verenigingen en binnensportlocaties. Denk hierbij aan leraren, coaches, onderhoudsprofessionals, competitie- en toernooileiders en andere vrijwilligers zoals ouders die moeten rijden naar een training of wedstrijd.

Maatregelen tot en met 27 november

HORECA DICHT OM 20 UUR EN GEEN PUBLIEK

Het aantal coronabesmettingen stijgt de afgelopen weken snel en de druk op de zorg neemt verder toe. Het kabinet heeft daarom vandaag extra coronamaatregelen aangekondigd om het aantal contacten tussen mensen te beperken. Vanaf zaterdag 13 november moet alle horeca om 20 uur sluiten, dus ook op sportlocaties. Voor de kantine en terras geldt al een coronatoegangsbewijs (CTB), een vaste zitplaats wordt weer verplicht. De 1.5 meter afstand regel wordt opnieuw ingevoerd, niet tijdens het sporten maar wel buiten de baan of op het tennispark. Tenniswedstrijdjes mogen doorgaan, maar dan zonder publiek langs de baan. Daarnaast is het advies maximaal 4 mensen thuis te ontvangen en zoveel mogelijk thuis te werken.

De gedeeltelijke lockdown duurt 3 weken en gaat in op zaterdag 13 november om 18.00 uur t/m zaterdag 27 november.

Maatregelen voor tennis

 • Sporten blijft mogelijk.
 • Tijdens het sporten is de 1.5 meter afstand niet nodig, wel buiten de baan of op het tennispark. Geef elkaar de ruimte.
 • Voor buiten sporten is het niet nodig een CTB te laten zien.
 • De kantine mag open tot 20.00 uur. Een CTB is nodig voor iedereen van 18 jaar en ouder bij het betreden van de binnenruimtes, kantine en terras van de sportlocatie. Een vaste zitplaats is verplicht. Dit betekent dus dat iedereen die gebruik maakt van de kantine of het buitenterras een CTB moet laten zien. Dit geldt ook voor de andere binnenruimtes, zoals kleedkamers en toiletten.
 • Publiek is niet toegestaan op het tennispark of in een hal. Ouders, familie en vrienden kunnen niet komen kijken bij trainingen en wedstrijden.

Uitzonderingen

 • Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en vrijwilligers hoeven geen CTB te tonen in binnenruimtes op verenigingen. Denk hierbij aan tennisleraren, onderhoudsprofessionals, competitie- en toernooileiders en andere vrijwilligers zoals ouders die moeten rijden naar een training of wedstrijd.
 • De kantine mag na 20 uur nog wel gebruikt worden door toernooi- of wedstrijdleiding. De horeca/bar blijft dan wel gesloten.