Lidmaatschap

Je kunt lid worden van Tennisvereniging De Ren onder voorwaarde dat je een binding hebt met Lierop. Er zijn twee soorten lidmaatschappen.

  • Normaal lidmaatschap; eenmaal lid ontvang je een officiële KNLTB ledenpas. Deze pas gebruik je bij het spelen van competitie- en KNLTB toernooien.
  • Tijdelijk StayFit -3 maanden- lidmaatschap (€30,- per lidmaatschap); je kunt tijdens daluren* gebruik maken van de banen, je kunt geen competitie spelen en er is geen KNLTB lidmaatschap.

Het verenigingsjaar van de tennisclub loopt van 1 januari tot en met 31 december. Aanmelden kan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

Op 1 december 2011 is het  wetsvoorstel dat door de 1e kamer is aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Mocht u willen afmelden dan moet u opzeggen vóór 1 januari. Bij opzegging ná 1 januari wordt er voor de jeugd €20,- en voor senioren €25 in rekening gebracht als vergoeding voor administratie en betaalde bondsbijdrage.

 

*daluren:
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag: 09:00-18:00
Vrijdag, Zaterdag, Zondag 09:00-23:00

Contributie

Senior (18+) Junior
Inschrijfgeld (éénmalig) € 7,00 € 3,50
Contributie € 85,00 € 42,50
Kantinebijdrage € 15,00 € 0,00

Alleen voor junioren is voor meerdere leden uit één gezin t.a.v. de contributie een speciale regeling van kracht:

  • de eerste twee juniorleden betalen ieder €42,50 per jaar;
  • het derde en vierde juniorlid betalen ieder €20,00 per jaar;
  • eventuele overige juniorleden hoeven geen contributie te betalen.

Indien dit voordeliger is, wordt er automatisch het gezinsabonnement van €250,- (excl. kantinebijdrage) berekend.

Rustend lid:
Rustende leden zijn zij, die de vereniging een warm hart toedragen en bereid zijn de club geldelijk en anderszins te steunen. Zij hebben geen speelrecht, maar wel stemrecht en betalen €30,- contributie (incl. €15,- kantinebijdrage).
De contributie wordt voldaan per automatische incasso.

De kantinebijdrage is een vergoeding voor het verrichten van bardiensten in de kantine.
Aan het eind van het seizoen wordt dit extra bedrag verdeeld onder diegenen, die daadwerkelijk
kantinediensten verzorgd hebben.

Voor toegang tot de tennisbanen is een sleutel nodig en deze kan afgehaald worden bij het secretariaat (borg 4,50 voor poort).