Extra ledenvergadering

Beste leden,

Op 1 juli van dit jaar is de WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen) ingegaan. In deze wet wordt, zoals aangegeven, de rechten en verplichtingen van bestuur en het toezicht daarop, geregeld.

Het bestuur van Tennisvereniging de Ren heeft, begin van dit jaar, stappen ondernomen om zo snel mogelijk aan de wet te voldoen. We hebben een stappenplan gevolgd met als resultaat dat er nieuwe statuten moeten komen. Er zijn concept statuten naar ieder lid via mail verzonden.

Gezien de beperkingen in verband met corona vragen we je, om als je de vergadering bij wilt wonen, uiterlijk zondag 17 oktober dit te bevestigen via een mail naar info@tv-de-ren.nl. Wij kunnen dan voor een passende accommodatie zorgen.

Mocht op 19 oktober het vereiste aantal van 2/3 van de leden niet gehaald worden dan zal op dinsdag 26 oktober om 19.30 uur een nieuwe ledenvergadering plaats vinden. Om de wijzigingen goed gekeurd te krijgen dient dan 2/3 van de aanwezige leden akkoord te gaan met de voorgestelde nieuwe statuten.

Het bestuur

Nieuws categoriën

Senioren
Junioren
T.v. de Ren
Toernooien

Komend evenement:

Interne winter avond competitie