In memoriam Antoon van den Einden

Op 13 januari is op 79 jarige leeftijd ons oud lid en penningmeester Antoon van den Einden overleden. Antoon is in 1978 lid van onze vereniging geworden en heeft vrij kort daarna het penningmeesterschap op zich genomen. Nadat hij in 2002 afgetreden was als bestuurslid heeft hij de navolgende penningmeesters steeds ondersteund en heeft hij tot en met 2018 de administratie en  jaarrekening van onze vereniging verzorgd. In de loop van 2019 heeft hij, gedwongen door zijn ziekte, hiermee moeten stoppen.

Ook nadat hij en Lies naar Deurne verhuisd waren bleef hij onze vereniging trouw. Menigeen zal hem op donderdagavond bezig hebben gezien met Daan Vlemmix, Willy van Triet en Henrie van Beek.

In 2018 zijn Antoon en Lies gehuldigd in verband met hun 40 jarig lidmaatschap.

In de kantine had hij een eigen tegel, Toon z’n platske, als dank voor de vele bewezen diensten.

We verliezen in hem een zeer bevlogen en bewogen man die pas tevreden was als ook het kleinste verschilletje verklaard was.

Wij willen onze oprechte deelneming uitspreken naar Lies, Joost en Liesbeth, Harm en Evelien en hun kinderen alsmede verdere familie en vrienden. Wij wensen hen veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

De bericht is geschreven door

Nieuws categoriën

Senioren
Junioren
T.v. de Ren
Toernooien

Komend evenement:

Interne winter avond competitie