Tennisvereniging de Ren heeft de onderstaande doelstellingen:

  • het beoefenen en bevorderen van de tennissport in Lierop
  • we richten ons in eerste instantie op de inwoners van Lierop
  • geen winstoogmerk en daarom sterk afhankelijk van sponsorende en de vrijwillige inzet van onze leden.
  • meegroeien met de positieve ontwikkelingen van de tennissport
  • bevorderen van een gezond evenwicht tussen sport en recreatie
  • niveauverbetering door les, training en themabijeenkomsten
  • het organiseren van een veel- en gevarieerdheid aan activiteiten
  • optimale communicatie naar de leden