Telefoon: 0492-331823

Adres: Schuttersstraat 21, 5715 BH Lierop

E-mail: info@tv-de-ren.nl

Onze tennisvereniging is lid van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) onder verenigingsnummer 50500 en is ingeschreven als vereniging bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 40236622.

Bank: Regio Bank Lierop NL06 RBRB 068.77.83.372 t.n.v. T.V. de Ren