Het bestuur van TV de Ren vergadert ongeveer tien keer per jaar. De vergaderingen zijn meestal op dinsdag en beginnen om 20 uur in de kantine. Zijn er zaken die je met het bestuur wilt bespreken meld dat dan eerst via het secretariaat.

Accommodatie

Henrie Kuijpers
0492-331649

Secretariaat

Peter Bouwmans
0492-332010 / info@tv-de-ren.nl

Steffen

Junioren


0492-777327 / jeugd@tv-de-ren.nl

avatar

Senioren/Technische Commissie

Vacant / tc@tv-de-ren.nl

Jet van Vlokhoven

Kantine

Jet van Vlokhoven
0492-331609

Penningmeester

Els van der Heijden
0492-331366 / penningmeester@tv-de-ren.nl

avatar

Public Relations

Vacant
pr@tv-de-ren.nl