Algemene voorwaarden e-tickets

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle e-tickets van en overeenkomsten met T.V. de Ren, gevestigd te Lierop, ingeschreven als vereniging bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 40236622.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op u (“Klant”) en Tennisvereniging “DE REN” (“Leverancier“).

De klant mag alleen de e-tickets aanschaffen indien de klant akkoord gaat met de voorwaarden.

Door gebruik te maken van de e-tickets, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de onderhavige voorwaarden.

De klant is zich er van bewust dat een e-ticket Introducé niet kan worden teruggenomen of kan worden omgeruild.

De klant is zich er van bewust dat e-ticket Introducé hun geldigheid verliezen bij het verstrijken van de aangegeven speeldatum.

De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat hij/zij het e-ticket Introducé op een mobiel apparaat meeneemt naar de Leverancier en dat het e-ticket desgevraagd toonbaar is.

Een e-ticket Introducé geeft slechts eenmaal toegang tot het tennispark van de Leverancier.

E-tickets Introducé kunnen alleen middels IDEAL betaald worden.

Tijdens het bezoek aan het tennispark van de Leverancier zijn de huisregels van toepassing zoals deze op de website T.V. de Ren beschreven staan (reglement).


Naam: Tennisvereniging “DE REN”
Adres: Schuttersstraat 21, 5715 BH Lierop
E-mail: info@tv-de-ren.nl
Telefoon: 0492-331823