Home

Verdere uitbreiding tennissen senioren

Opening, regels en voorzorgsmaatregelen
Vanaf 26 mei is het park open voor onderstaande doelgroepen.

Doelgroep Training Vrij spelen
Jeugd tot en met 12 jaar  Trainer aanwezig
Geen maximale groepsgrootte
Reservering via KNLTB Club app
Toezichthouder aanwezig (regelen via de Whatsapp groep)
Geen 1.5 meter afstand
Geen maximaal aantal spelers per baan
Jeugd vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar  Trainer aanwezig
Nemen 1.5 meter regel in acht
Maximaal 4 spelers per baan
Reservering via KNLTB Club app
Toezichthouder aanwezig (regelen via de Whatsapp groep)
Nemen 1.5 meter regel in acht
Maximaal 4 spelers per baan
Volwassenen
vanaf 19 jaar 
Trainer aanwezig
Nemen 1.5 meter regel in acht
Maximaal 4 spelers tijdens de tennistraining per baan
Reservering via KNLTB Club app
Zonder toezichthouder
Nemen 1.5 meter in acht
Maximaal 4 spelers per baan

Er kan dus weer een dubbelspel gespeeld worden.

Regels en voorzorgsmaatregelen

 • Voor iedereen geldt: blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 • Kleedkamers, toiletten, kantine en terras blijven gesloten.
 • Spelers moeten een baan reserveren via de KNLTB Club app. Zonder reservering van een baan mogen spelers niet op het park aanwezig zijn.
 • De posters met de hygiëneregels en belangrijkste maatregelen hangen goed zichtbaar bij de poort en op de ramen van de kantine. Ook op de website zijn de posters te vinden.
 • Was je handen met zeep vóór en na je bezoek aan het sportpark.
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.
 • Neem te allen tijde de 1.5 m. afstand van elkaar in acht.
 • Spelers zijn alleen welkom op het tennispark op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training hebben. Na afloop verlaat je het park direct.

Wat kan er niet

 • Niet-leden (bv. vrienden) mogen niet tennissen
 • Er mag geen publiek komen kijken op het park.
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.
 • Tossen, interne toernooien of wedstrijden in welke vorm dan ook zijn voorlopig nog niet toegestaan.

Baanreservering voor senioren verplicht

Om het digitaal reserveren van een baan te verduidelijken hebben we een uitleg op onze website gezet hoe je dit kunt doen. Het digitaal afhangen is op dit moment verplicht.

Uitleg reserveren via KNLTB Club app

Tot slot
We zijn blij dat we weer kunnen opstarten en kijken uit naar verdere verruiming van de maatregelen. Neem ondertussen verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen en handel vooral verstandig. Neem geen onnodige risico’s, niet voor jezelf, kind(eren) of anderen. Gezondheid staat voorop!

Tennispark is onder voorwaarden open

Opening, regels en voorzorgsmaatregelen
Vanaf 12 mei is het park weer open voor onderstaande doelgroepen.

Doelgroep Training Vrij spelen
Jeugd tot en met 12 jaar  Trainer aanwezig
Geen maximale groepsgrootte
Reservering vanuit huis via Whatsapp
Toezichthouder aanwezig
Geen 1.5 meter afstand
Geen maximaal aantal spelers per baan
Jeugd vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar  Trainer aanwezig
Nemen 1.5 meter regel in acht
Maximaal 4 spelers per baan
Reservering vanuit huis via Whatsapp
Toezichthouder aanwezig
Nemen 1.5 meter regel in acht
Maximaal 4 spelers per baan
Volwassenen
vanaf 19 jaar 
Trainer aanwezig
Nemen 1.5 meter regel in acht
Maximaal 4 spelers tijdens de tennistraining per baan
Reservering via KNLTB Club app
Zonder toezichthouder
Nemen 1.5 meter in acht
Maximaal 2 spelers per baan
Dubbelspel is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen.

 

Regels en voorzorgsmaatregelen

 • Voor iedereen geldt: blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 • Kleedkamers, toiletten, kantine en terras blijven gesloten.
 • Spelers moeten een baan reserveren via de KNLTB Club app. Zonder reservering van een baan mogen spelers niet op het park aanwezig zijn.
 • De posters met de hygiëneregels en belangrijkste maatregelen hangen goed zichtbaar bij de poort en op de ramen van de kantine. Ook op de website zijn de posters te vinden.
 • Was je handen met zeep vóór en na je bezoek aan het sportpark.
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.
 • Neem te allen tijde de 1.5 m. afstand van elkaar in acht.
 • Spelers zijn alleen welkom op het tennispark op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training hebben. Na afloop verlaat je het park direct.

Wat kan er niet

 • Niet-leden (bv. vrienden) mogen niet tennissen
 • Er mag geen publiek komen kijken op het park.
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.
 • Tossen, interne toernooien of wedstrijden in welke vorm dan ook zijn voorlopig nog niet toegestaan.

Baanreservering voor senioren verplicht

Om het digitaal reserveren van een baan te verduidelijken hebben we een uitleg op onze website gezet hoe je dit kunt doen. Het digitaal afhangen is op dit moment verplicht.

Uitleg reserveren via KNLTB Club app

Tot slot
We zijn blij dat we weer kunnen opstarten en kijken uit naar verdere verruiming van de maatregelen. Neem ondertussen verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen en handel vooral verstandig. Neem geen onnodige risico’s, niet voor jezelf, kind(eren) of anderen. Gezondheid staat voorop!

[vcex_spacing][vcex_divider]

Stappenplan verruiming van opening tennispark bij gemeente

Zoals iedereen deze week heeft meegekregen worden de regels omtrent het tennissen weer iets versoepeld. De senioren mogen, naast de jeugd, weer gebruik maken van de tennisbanen met de nodige regels en voorzorgsmaatregelen.

Het bestuur van onze tennisvereniging T.V. de Ren heeft wederom een praktisch stappenplan samengesteld, daarbij dankbaar gebruik makend van de diverse beschikbare KNLTB-protocollen en documenten.

Het stappenplan ligt ook nu ter beoordeling bij de gemeente. Zodra we definitief horen dat het goedgekeurd is laten we dit zo snel mogelijk weten. Tot die tijd blijft het tennispark alleen open voor de junioren.

[vcex_spacing][vcex_divider]

Tennispark is onder voorwaarden open voor jeugdleden t/m 18 jaar

Opening, regels en voorzorgsmaatregelen
Vanaf 1 mei is het park weer open ten behoeve van

 1. het volgen van trainingen voor de jeugd tot en met 18 jaar
 2. vrij tennissen (gepland via Whatsapp) voor de jeugd tot en met 18 jaar

Ad. 1: Trainingen
Het is nodig i.v.m. de gevraagde Corona-maatregelen (beperkingen) om bij tennisactiviteiten iemand te hebben die zorgt voor de controle (toezichthouder). Met Rob van Dinther (Topserve) zijn afspraken gemaakt en de toezichthouder is ten tijde van de trainingen de tennisleraar (Robin).
Rob communiceert met de jeugdleden over wanneer de trainingen weer kunnen beginnen en in welke vorm. Hij bepaalt vooraf welke lesbanen er worden gebruikt voor de trainingen. Ouders mogen niet aanwezig zijn ten tijde van de training.

Ad. 2: Vrij tennissen
Vrij tennissen tussen junioren is mogelijk op afspraak (reservering) en in het bijzijn van een toezichthouder. Toezichthouders (ouders of seniorleden) kunnen zich aanmelden via info@tv-de-ren.nl waarna de instructies door het bestuur verstrekt worden.
Er zal een Whatsapp-groep worden gestart met daarin de ouders, junioren en toezichthouders. 
Reserveringen dienen 24 uur van tevoren aangemeld te worden via deze Whatsapp-groep zodat er tijd is voor het bestuur om een toezichthouder te regelen. Indien er geen toezichthouder beschikbaar is kan het vrij tennissen helaas geen doorgang vinden.
Reserveringen (naam, tijd, baan & toezichthouder) zijn ook zichtbaar in de agenda op de website zodat de gemeente inzicht heeft wanneer de banen bezet zijn.

Regels en voorzorgsmaatregelen

 • Alle regels in dit document gelden vanaf 30 april 2020.
 • Voor iedereen geldt: blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 • Kleedkamers, toiletten, kantine en terras blijven gesloten.
 • De posters met de hygiëneregels en belangrijkste maatregelen hangen we goed zichtbaar bij de poort en op de ramen van de kantine. Ook op de website zijn de posters te vinden.
 • Het tennissen van alle junioren moet altijd onder toezicht plaatsvinden van een tennisleraar of toezichthouder.
 • Junioren gaan zelf naar de tennisbaan zonder begeleiding van ouders, indien dit echt niet kan moeten de ouders meteen na het brengen/halen weer vertrekken.
 • Vrij tennissen voor de jeugdleden is i.v.m. trainingen op dinsdagen tussen 18:00-20:00 niet mogelijk.
 • Vrij tennissen kan tussen 10:00-20:00 na bevestiging van de reservering door een bestuurslid (via Whats-app groep).

Wat kan er wel voor onze junioren tot en met 12 jaar

 • Junioren tot en met 12 jaar mogen in de buitenlucht onder begeleiding trainen.
 • Ze hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te houden tenzij ze tennissen met junioren van 13 jaar en ouder.

Wat kan er wel voor onze junioren van 13 tot en met 18 jaar

 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen ook weer buiten onder begeleiding trainen en vrij tennissen.
 • Deze junioren moeten tijdens de training en vrij tennissen wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Wat kan er niet

 • Senioren mogen niet vrij tennissen
 • Junioren mogen niet samen vrij tennissen met seniorleden (ouder dan 18 jaar).
 • Niet-leden (bv. vrienden) mogen niet tennissen

Communicatie naar leden en ouders 
Via de website, Whatsapp en de nieuwsbrief informeren we ouders met regelmaat.
Voor vragen kunnen de ouders terecht bij de aanspreekpunten voor Corona-zaken. De telefoonnummers staan ook op de poster aan de poort vermeld.

Aanspreekpunt Corona-zaken
Als er vragen zijn over de maatregelen of praktische informatie over het tennissen zijn deze veelal te vinden op onze website of de website van de KNLTB. Op deze website worden bijvoorbeeld alle veel voorkomende vragen beantwoord. Voor overige informatie kan je contact opnemen met Peter Bouwmans (Secretaris & aanspreekpunt Corona) of Steffen van Leeuwen (Junioren & Whatsapp)

Tot slot
We zijn blij dat we weer kunnen opstarten en kijken uit naar verdere verruiming van de maatregelen. Neem ondertussen verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen en handel vooral verstandig. Neem geen onnodige risico’s, niet voor jezelf, kind(eren) of anderen.

Gezondheid staat voorop!

[vcex_spacing][vcex_divider]

Stappenplan heropening tennispark bij gemeente

Zoals iedereen deze week heeft meegekregen worden de regels omtrent het tennissen iets versoepeld. De jeugd tot en met 18 jaar kan binnenkort weer gebruik maken van de tennisbanen met de nodige regels en voorzorgsmaatregelen, maar helaas de overige leden nog niet.

Het bestuur van onze tennisvereniging T.V. de Ren heeft een praktisch stappenplan samengesteld, daarbij dankbaar gebruik makend van de diverse beschikbare KNLTB-protocollen en documenten. Alle tennis- en padelaccommodaties in Nederland werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten. Naast de 1,5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.

Het stappenplan ligt nu ter beoordeling bij de gemeente. Zodra we definitief horen dat het goedgekeurd is laten we dit zo snel mogelijk weten. Tot die tijd blijft het tennispark gesloten.

[vcex_spacing][vcex_divider]

Tennispark gesloten

TENNISPARK IS GESLOTEN

Lees verder voor meer informatie.

[vcex_spacing]

Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Ook scholen, horeca en sportclubs moeten dicht om verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen gaan in vanaf vandaag 18.00 uur.

De KNLTB roept daarom alle tennisverenigingen op om alle activiteiten te staken en alle tennisparken en clubhuizen te sluiten. Hieronder vallen ook trainingen en vrij tennissen.

[vcex_spacing][vcex_divider]